Natradio #7

Tidspunkt: Natten til torsdag den 24. august 2000
Vært: Jesper
Emne: Penge


Fra Laursen (tidligere sendt 25. februar 2000):
From: Svend Ole 
To: natradio@dr.dk
Date: Fri, 25 Feb 2000 02:14:38 +0100
Subject: Natteravnspensionisten


Som folkepensionist er det heller ikke lutter lagkage
sidst paa maaneden. Paa vort plejehjem for aeldre har
vi en saa kaldt enheds-ordning. De forskellige
praktiske goeremaal er blevet delt op i enheder,
saaledes at f. eks. toejvask, sengeredning, bad,
rengoering og endda bleskifte
er separate enheder. Min historie bunder i engang hvor en af mine med-
beboere loeb toer for enheder -- sidst paa maaneden. Det var velkendt
os aeldre sidst paa maaneden spillede Banko om vore enheder, paa trods
af forbud fra plejerne. Aage var en taber i Banko-spillet og derfor
gik det saaledes at han ikke havde flere enheder tilbage sidst paa
maaneden. Aage kom ikke i bad i halvanden maaned.

Ned venlig hilsen
Svend fra gigtplejehjemmet Svanehøj

Plejehjemmets enhedsordning [187 kB]